flexleasing

Pressen siger

Politisk indgreb mod flexleasing?

Ingen risiko for politisk indgreb mod flexleasing. FLEXCARS – MAJ 2012 – Vedr. flexleasing af bil. 
Med EU i ryggen kan danske bilister fortsætte med lease biler i Danmark og kun betale månedlig afgift. Flexleasing kommer ikke i fare for  politiske indgreb, fastslår advokat-undersøgelse. Der er ingen fare for, at den fordelagtige flexleasing-ordning bliver afskaffet via et politisk indgreb på Christiansborg.  Flexleasing tillader danske bilister at betale en månedlig afgift i stedet for de 180 procent, biler købt i Danmark afgiftsbelægges med.

Det fastslår en advokatundersøgelse fra advokatfirmaet Delacour Dania. For at benytte flexleasing-ordningen skal bilen købes uden afgift, enten i udlandet eller i Danmark. Ved indregistrering i Danmark betales en månedlig afgift på helt ned til 0,5 procent af bilens beregnede registreringsafgift i stedet for de 180 procent, dansk opkøbte biler afgift beregnes med. Flexleasing er en attraktiv mulighed for bilister, der typisk skifter bil hvert andet til fjerde år. 
– Jeg er særdeles godt tilfreds med, at det nu er slået fast, at flexleasing ikke kan blive ramt af politiske vinde, der måtte blæse fra Christiansborg. Siden regeringen i februar strammede reglerne for afgifter på demo- og leasingbiler købt i Danmark, har vi mødt mange spørgsmål fra vore kunder om flexleasing. Og selv om de to ting intet har med hinanden at gøre, har vi haft et behov for at få præciseret reglerne. Det er sket nu, siger direktør Dan Høyer Malling, partner i firmaet FlexCars, der via firmaets danske afdeling finansierer flexleasing-biler købt i udlandet til anvendelse i Danmark.

Advokatfirmaet Delacour Dania

Redegørelsen fra advokatfirmaet Delacour Dania slår fast, at den danske flexleasing lov, der blev vedtaget i 2009, blev lanceret efter pres fra EU, idet de hidtidige regler på området var i strid med EU’s regler. Det fik Kommissionen til at indlede en såkaldt traktatkrænkelsesprocedure mod Danmark i 2008, og den fik altså Folketinget til at rette ind. EU-reglerne på området bygger på en domstolsafgørelse fra 2002. EU-domstolen slår fast, at leasingvirksomheder ikke må belastes af fuld registreringsafgift, når køretøjet benyttes tidsbegrænset.
– Så længe Danmark er medlem af EU – og så længe EU-traktaten indeholder regler om “det indre marked” – skal alle medlemslandes borgere og virksomheder stilles lige i konkurrencen. Derfor vil det være så godt som politisk utænkeligt at disse regler igen bortfalder, slår advokatundersøgelsen fra Delacour Dania fast.
Og den konklusion giver arbejdsro i branchen.

– “Flexleasing er en seriøs og fuldt lovlig måde at finansiere sin bil på. Nu kan vi arbejde videre med at gøre vore kunder glade, og det er naturligvis det, vi helst vil koncentrere kræfterne om”, siger Dan Høyer Malling -FlexCars.

flexleasing

Hvad er flexleasing?

Har du tit tænkt: hvad er flexleasing? Så læs videre og få en kort beskrivelse om hvad flexleasing er, og om dine fordele.

Flexleasing er en økonomisk attraktiv finansieringsmodel for bilejere, der skifter bil hvert andet til fjerde år.
En forudsætning for flexleasing er at bilen er købt uden afgift.
I stedet for at betale fuld afgift på bilen (180 procent) ved indregistrering i Danmark, betales periodeafgift.
Periodeafgiften svinger fra 0,50 til 2 procent af køretøjets beregnede registreringsafgift månedligt afhængig af bilens alder.
Der betales kun afgift i den periode, bilen er indregistreret i Danmark.
Flexleasing kan i princippet anvendes på alle biler og motorcykler.
Flexleasing finansieres typisk gennem et finansieringsselskab indenfor flexleasing med bopæl enten i udlandet eller Danmark.

  • FlexCars blev stiftet i 2006 af brødrene Dan og Kim Høyer Malling, der stadig er ejere af virksomheden.
  • FlexCars har afdeling i Danmark og Tyskland.
  • FlexCars A/S i Århus og Flexcars GmbH i Hamborg.
  • FlexCars finansierer både biler og motorcykler.

Presseomtale – flexleasing af bil

Her kan du læse mere om, hvad pressen siger omkring flexleasing:

For yderligere oplysninger
om flexleasing af bil, kontakt:

Partner: Dan Høyer Malling, FlexCars
Mobil: +45 40 72 60 00 –
E-mail: dan@flexcars.dk

Partner: Kim Høyer Malling, FlexCars
Mobil: +45 29 70 88 68 –
E-mail: kim@flexcars.dk