flexcars BLOG

Kan det nu passe...

SKREVET AF KIM HØYER MALLING

Flere og flere får heldigvis øjnene op for flexleasing af bil, hvilket betyder at forespørgslen er støt stigende.

Når en kunde ønsker, at flexlease sin bil gennem FlexCars, er en af vores første opgaver, at visitere kundens betalingsevne, og sikrer at kunden har mulighed og vilje til at opfylde den indgåede kontrakt. I dag beder vi kunden om adgang til hans skattemappe, seneste selvangivelse, seneste 3 lønsedler samt tjekker, at kunden ikke er registreret i RKI.

 98% af vores kunder opfylder heldigvis deres forpligtelse i forhold til den indgåede kontrakt, men desværre har de sidste 2%, ofte været kreative med deres selvangivelser, lønsedler etc. Et voksende problem, som betyder, at vi desværre nogle gange bliver godt og grundigt ført bag lyset. Det betyder, at kunden ikke betaler sine leasingydelser, får bilen til at forsvinde, stiller bilen eks på værksted og nægter at afhente bilen, får bilen totalskadet etc.

Når en sådan situation opstår, forsøger vi at komme i kontakt med kunden, hvilket meget sjældent lykkedes. Vores eneste vej, er derefter at bede vores advokat om at overtage sagen. Advokaten kan som regel heller ikke få fat i kunden, og næste step er derfor, at trække kunden i fogedretten. At få en kunde i fogedretten tager ofte op til et halv år, og når tid er, møder kunden enten ikke op eller har i den mellemliggende periode erklæret sig insolvens.

 Vores retssystem beskytter udelukkende forbrugeren, og tilgodeser ganske enkelt ikke den erhvervsdrivendes mulighed for på en smidig og effektiv måde, at inddrive gæld hos forbrugeren. Vi har brug for en hurtig og smidig retsinstans, som kan få sagerne afviklet, således, at de personer, som bevidst udnytter den lange sagsbehandling stoppes og straffes.

 Lad os få oprettet en privat retsinstans bestående af jurister, hvor formålet er, at få afviklet “småsager” hurtigt og effektivt. Der kan eksempelvis udstedes licencer til jurister, som giver mulighed for at fungere i en sådan retsinstans. Det vil også betyde, at den ”rigtige” domstolsinstans vil få frigivet flere ressourcer til at koncentrerer sig de mere alvorlige og større sager.

Hver uge får vi henvendelser fra kunder, som har underskrevet leasingkontrakter hos vores konkurrenter, men hvor de ikke helt forstår, hvad de egentlig har skrevet under på. Ofte er årsagen, at kontrakterne ikke er transparente.

Der er nogle ”grundregler”, som man som kunde bør sikre sig, og som kan/skal efterleves for at konceptet bag flexleasing er gældende:

 • Kunden skal være bosiddende i DK
 • Bilen der flexleases må ikke indeholde betalt registreringsafgift
 • Det bør fremgå af kontrakten, hvorvidt bilens pris er incl. Eller excl. Moms. Momsen kan være ”død” – typisk fordi bilen tidligere har tilhørt en privatperson – eller moms kan være ”parkeret” indtil den handles igen. Det bør i hele taget fremgå af kontrakten til hvilken pris bilen er købt til ved indgåelse af kontrakt.
 • Det bør fremgå, hvordan leasingydelsen fremkommer. Hvor meget afskrives der på bilen, hvor meget er registreringsafgift, forrentning, forsikring etc.
 • Der bør fremgå af kontrakten en specifikation af hvilke omkostninger der betales for ved indgåelse af kontrakt.
 • Flexleasingselskabet skal eje bilen. Det vil sige, at leasingselskabet har købt og betalt bilen. Det er altså ikke nok, at der udstedes en faktura fra leasingselskabet til køber. Faktura skal betales af leasingselskabet.
 • Alle indgåede kontrakter skal være indgået ifht. gældende markedsvilkår. Det betyder bl.a, at der skal betales kontraktoprettelse, renten skal være på markedsvilkår, der skal min. afskrives 0,5% om måneden etc.
 • Kontrakten skal være tidsbestemt
 • Af kontrakten bør det fremgå, til hvilken pris bilen skal handles til, ved udløb af kontrakt, og på hvilke vilkår.
 • Få evt. Fremsendt en kopi af reg. attest fra leasingselskabet.
 • Kontrakt og evt. stilstandskontrakt må ikke være i en og samme kontrakt
 • Sikre dig, at leasingudbyderen har en storkunde aftale hos SKA

FlexCars A/S oplever af og til et retsløst samfund, når det drejer sig om at skulle forsøge at inddrive skyldig gæld fra debitor. Gæld, som typisk opstår når debitor, af den ene eller anden grund, beslutter sig for ikke at overholde de indgåede forretningsbetingelser, herunder betaling af månedlig leasing ydelse, grønne afgifter samt at indfri bilens evt. restgæld.

Ved manglende betalinger involverer vi firmaets advokater, får dom over vores tilgodehavende, henter debitor i fogedretten, og blot for at konstatere at debitor erklærer sig personlig konkurs. Herefter er debitor ”fredet” i seks måneder – denne proces kan gentages igen, og igen og igen til evig tid.

Fogedretten beder tilsyneladende ikke om dokumentation for den dårlige økonomi, intet sted registreres det at debitor er erklæret personlig konkurs og kan i realiteten blot indgå ny leasingaftale / låneaftale hos vore kolleger. Eneste våben er registrering af debitor hos RKI.

I visse tilfælde indgår debitor aftale om at afdrage DKK 150 per måned på en samlet gæld på DKK 32.000 – altså en symbolsk aftale. En sådan aftale overholdes naturligvis heller ikke.

Som finansiel virksomhed føler vi os absolut retsløse i et retssamfund hvor ”de svage” helt åbenlyst beskyttes – og vel og mærke ”de svage” som helt og aldeles af frivillighedens vej og uden rygende pistol for panden har indgået finansiel aftale.

Hvem beskytter den finansielle virksomhed mod platugler, svindlere og bedragere?

Danmark er det land i verden, hvor vi betaler den højeste afgift på biler. Med flexleasing konceptet, er det blevet muligt at flexlease sin bil, og derved betale en afgift på en bil ifht. bilens alder. Flere og flere benytter sig derfor i dag af flexleasing konceptet, når de skal udskifte deres bil.

En del af den månedlige leasingydelse kan være, at der skal betales en månedlig registreringsafgift af den beregnede registreringsafgift, som er beregnet ud fra markedsprisen på bilen.

På biler som er mere end 36 måneder betales der 0,5% pr. måned af den totale registreringsafgift. Hvis bilen er er yngre en 3 år, beregnes registreringsafgiften med 2% per måned af registreringsafgiften de første 3 måneder fra bilens første registrering og 1% pr. måned de efterfølgende 33 måneder.

Dertil tillægges en forrentning af den registreringsafgift, der ikke bliver betalt med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen seneste offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber. Denne rente offentliggøres pr. 1. januar og pr. 1. juli.

Når en kontrakt etableres med en kunde, betaler flexleasingselskaberne, den beregnede registreringsafgift for den indgåede periode, up front til SKAT.

Flere og flere benytter sig i dag af flexleasing konceptet, når de skal udskifte deres bil.

Fordelen er flere.

 • Det er likviditetsbesparende
 • Ved endt leasingperiode er bilens værdi uden afgift, og bilen kan derved sælges videre til et land uden for Danmark, uden at skulle betale en “straf” afgift til staten.
 • Afskrivningerne er lavere end hvis man betaler den danske registreringsafgift fuldt ud

En af de ting vi diskuterer med vores kunder, og som vi ser der snakkes og skrives om, er bilens værdi efter endt leasingperiode. Hvorfor passer bilens værdi ikke altid med den værdi der står på kontrakten?

Når man flexleaser sin bil, er det vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en leasingkontrakt og ikke en købskontrakt. SKAT har opsat nogle helt klare regler for flexleasing, og som opfyldte for at flexleasing konceptet overholdes. Bl.a skal der afskrives på bilens værdi – minimum 0,50% om måneden, og der skal betales moms af afskrivningen.

Hvis man benytter sig af denne minimumsregel, kan konsekvensen være, at bilens beregnede scrapværdi ved udløb af kontrakten, er højere end den markedsværdi bilen har på udløbstidspunktet, og derved skal der indbetales differencen. Der er altså afskrevet mindre på bilen end bilens værdi er på markedet. Til gengæld har man “sparet” at betale moms af den månedlige afskrivning. Reelt er det jo sådan, at leasingselskabet finansierer bilen for kunden i leasingperioden, og at leasingselskabet selvfølgelig skal have det beløb tilbage, som leasingselskabet har finansieret for kunden.

En bils reelle værdiforringelse siger man, i gennemsnit falder med mellem 15-20% om året afhængig af typen af bilen.